MPM

Maritiem Patrimonium

Nationaal en Gewestelijk

Private Stichting


Doelstellingen 


 

MPM staat voor Maritiem Patrimonium/ Patrimoine Maritime en is een private stichting van onafhankelijke vrijwilligers.


MPM wil waardevol varend maritiem erfgoed behoeden van sloop of verwaarlozing.


MPM wil het historisch en maatschappelijk belang
van dit patrimonium bewaren en herbestemmen
in zijn culturele en sociale context voor de huidige
en volgende generaties.

AanpakMPM wil alle middelen bijeen brengen om het varend erfgoed te kunnen bewaren. Deze middelen zullen aangewend worden voor het behoud, de restauratie en het publiek toegankelijk maken van waardevolle vaartuigen.


Voor elk vaartuig wordt een specifiek project ontwikkeld en opgevolgd door een competent team van vrijwilligers.

ProjectenM477 OUDENAARDE

Ondiepwater-mijnenveger

 

LEES MEER en laatste nieuws

WEST-HINDER III

secretariaat@mpmstichting.be

Brouwersvliet 19-21, 2000 Antwerpen