West-Hinder III

Lichtschip 3 WEST-HINDER

Nieuws

5 april 2024

Verhalen van de West-Hinder naar dok 9

De werken ivm het geplande maritiem belevingscentrum (https://www.havenwereld.be/) zijn gestart, en omvatten ook de verhuis van de varend erfgoedschepen naar droogdok nr 9 (locatie vlakbij de M477 Oudenaarde).


Dit “verhalen” van de West-Hinder verliep uitermate vlot mits de hulp van vele vrijwilligers, assistentie van Brabo cv dockpilots  én af en toe een duwtje van een privé hulpbootje.


De West-Hinder ligt er nu afgemeerd, samen met de schepen van Rijn-en Binnenvaartmuseum en met de vlotkraan als voorlopige gast.

Winter 2023 – 2024

Restauratie van de lichttoren

De lichttoren van West-Hinder werd deels ontmanteld. Met het nodige kraanwerk werd het lichthuis er af gehaald en binnen een loods van de vroegere AWN volledig (!) gedemonteerd.


Het onderste gedeelte bleek dermate aangetast, dat dit geheel vervangen wordt.   De rest (koperen dak, raamstructuur,… ) wordt grondig onroest, gebikt, geschuurd en herschilderd. 


Bedoeling is ook om het grotendeels gebroken glaswerk rondom de Fresnell-lens te vernieuwen. 

Ondertussen is het geheel terug “aan boord” geplaatst,  wordt platform en toren verder geschilderd, en wordt binnenkort het (nieuwe) glas terug in de ramen gemonteerd.   Nog een hele klus ! 


Als de weersomstandigheden gunstig zijn,  verwachten we dat de ontsierende stelling voor de zomer verdwijnt, en de rood-witte lichttoren opnieuw dit prachtige baken zal zijn op de droogdokken-site.

27 november 2021

Erfgoedprijs Provincie Antwerpen gaat naar MPM !

MPM wint de Erfgoedprijs 2021 van de Provincie Antwerpen voor hun project rond de mijnenveger “M477  Oudenaarde” en het lichtschip 3 “West-Hinder”

22 juli 2021

West-Hinder naar dok 1

West-Hinder kreeg een ligplaats in dok 1 op de Droogdokkensite. 


In maart/april 2022 hopen wij West-Hinder in al zijn glorie te kunnen openstellen voor het publiek.

beeld

© 2021 Danny Deckers

7 juli 2021

West-Hinder ontdokt!


Het lichtschip is terug te water gelaten en werd om 11u uit het droge dok 5 gesleept.


De West-Hinder ligt voorlopig aangemeerd in het Kattendijkdok in afwachting van zijn definitieve ligplaats in dok 1 van de Droogdoksite.


De restauratiewerken gaan onverminderd verder.

foto's © 2021 Paul Van Krunkelsven

20 mei 2021

Officieel erkend als varend erfgoed!

West-Hinder III is nu officieel beschermd erfgoed. Een pluim op de hoed van de vele vrijwilligers en medewerkers van MPM Stichting die het schip al onder handen namen.

Matthias Diependaele, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, ondertekende de bescherming en Luc Hofkens, voorzitter van MPM, nam de erkenning in ontvangst. Ook burgemeester Bart De Wever en Vlaams minister-president Jan Jambon spraken hun waardering uit voor West-Hinder III en wat deze vertegenwoordigt.

foto's © 2021 Paul Van Krunkelsven en © 2021 Els Van Hoof

Met dank aan sponsors en schenkers

 • MSC Belgium nv – Antwerpen
 • Taste Invest nv – Antwerpen
 • Manuport Logistics nv – Antwerpen
 • Aertssen Group nv – Stabroek
 • Bezemer Coatings bvba – Antwerpen
 • Elbumo bvba, bouwbedrijf –‘s Gravenwezel
 • Geomodus bv, landmeters – Antwerpen

 • Jachthavens Antwerpen

 • Pollux bv – Antwerpen

 • Taste Westerlund – Antwerpen

 • Uitgeverij Pelckmans – Antwerpen

 • Van den Bulck Patrick

eind november 2020

CittA magazine op bezoek

Eind november las je in CittA, het magazine van Gazet van Antwerpen over de plannen van/met de West-Hinder III. 


Hiernaast, de 'making of' met projectleiders Dirk Meulemeester en Patrick Van den Bulck, samen met voorzitter Luc Hofkens aan het woord.

foto's © 2020 Danny Deckers

mei 2020

De schilderwerken aan de romp vorderen gestaag. Na de winterstop  waren de vrijwilligers net terug begonnen toen Covid-19 de werken weer stillegde. De planning is echter nog dezelfde: nog dit jaar gaat West-Hinder III opnieuw tewater en volgend jaar wordt het schip opengesteld voor publiek. 


MPM is lid van Watererfgoed Vlaanderen. Hiernaast wordt MPM met West-Hinder voorgesteld.


oktober 2019

Schilderwerken aan de romp in het droogdok naast Stormkop.

mei 2019

De ambitie is om West-Hinder volledig in zijn oorspronkelijke staat te restaureren. Als lichtbaken in de Antwerpse stadshaven zal West-Hinder bezoekers kunnen ontvangen.


1/ MPM wil de nodige certificaten verkrijgen om West-Hinder weer vlottend in de Antwerpse stadshaven te positioneren en wil de nodige fondsen bij elkaar krijgen.


2/ de werkzaamheden, uitgevoerd in een sociaal tewerkstellingsprogramma, behelzen noodzakelijke las- en schilderwerken, een basis elektrische installatie en enkele cosmetische ingrepen zoals algemene reiniging en kleine herstellingen.

- budget nodig van €150.000


Momenteel kan West-Hinder niet rekenen op steun van nationale of regionale overheid en wordt aangeklopt bij sponsors en donoren in de privé sector en het bedrijfsleven.

januari 2019

De vrijwilligers van West-Hinder III en MPM bundelen de krachten.

23 mei 2018

Oprichting van MPM.

Lichtschip 3
West-Hinder


huidige ligplaats
Droogdokkensite
Antwerpen

lengte 42,48 m
breedte 7,94 m
diepgang 3,20 m

bouwwerf
Béliard-Crighton
Oostende

bouwjaar
1950

Het lichtschip 3 West-Hinder markeerde jarenlang de zuidwestelijke vaarroute voor de Noord-Europese zeehavens. De West-Hinder III lag stationair voor de kust aan de Westhinder bank.


Het schip werd gebouwd in 1950 op scheepswerf Béliard-Crighton. De negen bemanningsleden stonden in voor radiocommunicatie en voor hydrografische, meteorologisch en ecologische observatie.


West-Hinder werd in 1994 uit dienst genomen en vervangen door goedkopere elektronische lichtplatformen; het was het laatst bemande lichtschip dat voor de Belgische kust dienst deed.


Het nog aanwezige materiaal aan boord en de goede staat van het interieur is uniek en biedt interessante leerstof voor degenen die een professionele carrière in de scheepvaart ambiëren.


Het schip werd tot eind 2018 in bruikleen gegeven aan de Stad Antwerpen.


West-Hinder is opgenomen in de inventaris van varend erfgoed.


We wensen haar te behoeden voor de sloop of vertrek naar het buitenland en haar terug open te stellen voor het publiek.


Montage Antoon Luyten © VTM NIEUWS

Lichtschip 3

West-Hinder is het enige
originele en intakte
zeeschip dat in Antwerpen publiek
toegankelijk wordt.

Aarzel niet uw maritieme voetafdruk te plaatsen voor het behoud van dit waardevol varend erfgoed. Uw financiële bijdrage zal op verantwoorde en controleerbare wijze besteed worden.

Projectrekening bij MPM


BE26 7360 4579 0229

Mededeling : MPM lichtschip 3 West-Hinder
                        uw e-mailadres


Vermeld uw e-mail in de mededeling en u wordt regelmatig op de hoogte gehouden van het project West-Hinder.


mail  secretariaat@mpmstichting.be

contactformulier


Projectleiding

Dirk Meulemeester - dm@mpmstichting.be

Patrick Van den Bulck - pvdb@mpmstichting.be

Projectrekening bij Herita


MPM Maritiem Patrimonium
BE30 7440 8462 4611  
met vermelding van 'gift West-Hinder'Wil jij ook je steentje bijdragen aan dit erfgoedproject? Dat kan met een gift. Jouw gift is fiscaal aftrekbaar vanaf € 40 per jaar. Je ontvangt van Herita een officieel attest waarmee je via je belastingen 45% van je gift recupereert. 

STEUN lichtschip 3 West-Hinder

foto's © Els Van Hoof

foto © Danny Deckers

Leon Ost (1939) is maritiem schilder die zich onlosmakelijk verbonden voelt met de zee, de Schelde, de Antwerpse haven en de scheepvaart.  Hier put hij zijn inspiratie voor het schilderen.


Ook het lichtschip 3 West-Hinder, het lichtschip dat in Antwerpen gerestaureerd wordt, is niet ontsnapt aan zijn aandacht. 


Zo heeft hij enkele kunstwerkjes ontworpen die hij geschonken heeft aan de MPM stichting, die het schip onder beheer heeft.

Steun ons project, koop een reproductie van een schilderijtje